Kansainvälinen yhteistyö

Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanossa kannustetaan niin rahoittajia kuin toteuttajiakin ottamaan hanketoiminnassa huomioon kansainvälisen yhteistyön tuoma lisäarvo. Kehittämistoimintaa voi ohjelman puitteissa tehdä muiden EU:n jäsenmaista tulevien kumppaneiden kanssa. Erityisesti kannustetaan yhteistyöhön Itämeren alueen maiden kanssa yhteisten Itämeri-strategiaan sisältyvien tavoitteiden puitteissa.

ESR-asetuksen mukaisesti sosiaalirahastoa koskevan toiminnan osalta kansainvälistä yhteistyötä voi toteuttaa ohjelmaan hyväksytyissä hankkeissa a) omaehtoisesti itse hankittujen kumppaneiden kanssa tai b) erityisten muiden jäsenmaiden kanssa koordinoidusti järjestettävien kansainvälisen yhteistyöhön hankehakujen kautta. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden hakua varten on käytettävissä Euroopan komission kumppanitietokanta, jota voi molemmissa tapauksissa hyödyntää hankkeen kansainvälisen yhteistyön elementin suunnittelussa ja valmistelussa.

  1. Tietokantaan pääset Euroopan komission sivuilla
  2. Kirjaudu sisään ECAS-tunnuksella. Jos sinulla ei vielä ole ECAS-tunnusta, voit luoda sen Euroopan kommission sivuilla
  3. Luo organisaatiosi
  4. Luo yksi tai useampi hankeidea

Tietokannan lyhyt käyttöohje löytyy Euroopan komission sivuilta

Mika Villan esitys infotilaisuudessa tammikuussa 2018

Mika Villan esitys infotilaisuudessa toukokuussa 2016

Suomen edustajat ESR:n kansainvälisen yhteistyön teemaverkostoissa ovat seuraavat:

Employment

Outi Viljamaa, TEM
Pirjo Väänänen, SAK

Inclusion Eveliina Pöyhönen, STM
Anna Keto-Tokoi, THL
Youth Employment Mika Villa, Keski-Suomen ELY-keskus
Kirsi Rasinaho, SAK
Learning and Skills Päivi Bosquet, OKM
Riina Nousiainen, STTK
Social Economy Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus
Simplification Jenni Hyvärinen, TEM
Migrants Sirpa Liljeström, TEM

Ensimmäinen koordinoitu hankehaku toteutettiin vuonna 2016. Haku päättyi 3.10.2016. Toinen koordinoitu hankehaku on suunniteltu käynnistettäväksi vuonna 2018.

Lisätietoa ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä saat seuraavilta henkilöiltä:

Etelä-Suomen alue
Valtteri Karhu
Rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
Puh. 0295 025 149
valtteri.karhu(at)ely-keskus.fi                                     

Itä-Suomen alue
Sirpa Raassina
Rahoitusasiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
Puh. 0295 026 159
sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Länsi-Suomen alue
Mika Villa
Rahoitusasiantuntija
Keski-Suomen ELY-keskus
Puh. 0295 022 776
mika.villa(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Suomen alue

Marja Kivekäs
Rahoitusasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 037 065
marja.kivekas(at)ely-keskus.fi                         

ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä antaa lisätietoja:
Sirpa Liljeström
Neuvotteleva virkamies                 
Työ- ja elinkeinoministeriö           
Puh. 029 50 47981 
sirpa.liljestrom(at)tem.fi