Käyntikortti

Käyntikortit (85 x 50 mm) ovat saatavilla InDesign-tiedostoina kolmella rahastologolla (ESR, EAKR ja molemmat rahastot) suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Pohjan suunnittelussa on otettu huomioon yleisasetuksessa (EU N:o 1303/2013) asetetut viestintää koskevat vaatimukset.

Kaikki vaihtoehdot löytyvät zip-kansiosta.