Logot

Kaikessa rakennerahastohankkeisiin liittyvässä viestinnässä tulee käyttää EU-lipputunnusta ja sen rahaston nimeä, josta hanke saa rahoitusta. Tunnuksesta on tehty valmiit logot teksteineen EAKR- ja ESR-viestinnän käyttöön. Lisäksi kaikissa viestintämateriaaleissa on käytettävä "Vipuvoimaa EU:lta" -logoa tai tekstimuotoista slogania. Logot on saatavilla eri tiedostomuodoissa ja mustavalkoisina. Mustavalkoista logoa tulee käyttää vain, jos aineistoa kopioidaan mustavalkoisena. Mustavalkoisesta EU-lippulogosta voidaan myös painotuotteissa käyttää pdf-tiedostomuotoa. Tarkemmat ohjeet löytyvät rakennerahastohankkeiden tuensaajille tarkoitetusta viestintäohjeesta.

Vinkki: Huomioithan, että logot ovat muuttuneet ohjelmakaudelle 2014–2020. Ohjelmakauden 2007–2013 logoja ei voi käyttää uuden ohjelmakauden hankkeissa.

EU-lippulogo

Kaikessa rakennerahastoviestinnässä ja viestintämateriaaleissa tulee käyttää EU-lippulogoa. Jos viestintätoimet kohdistuvat molempiin rahastoihin (viranomaisten viestintä), tulee käyttää logoa, jossa on molempien rahastojen nimet. EU-lippulogon tulee olla vähintään yhtä suuri kuin suurin samassa yhteydessä esitetty logo.

Lipputunnus EAKR:n ja ESR:n yhteiseen viestintään

EAKR ja ESR lipputunnus suomeksi

Suomi:            png 13 kt     eps 1273 kt     pdf 701 kt
Ruotsi:            png 14 kt     eps 1276 kt     pdf 725 kt
Englanti:          png 11 kt     eps 1254 kt     pdf 709 kt
Inarinsaame:    png 13 kt     eps 1245 kt     pdf 707 kt
Pohjoissaame:  png 13 kt     eps 1252 kt     pdf 669 kt

Lipputunnus EAKR:n ja ESR:n yhteiseen viestintään MV

Mustavalkoinen EAKR- ja ESR-lipputunnus suomeksi

Suomi:            png 12 kt       pdf 846 kt
Ruotsi:            png 14 kt       pdf 836 kt
Englanti:          png 13 kt       pdf 831 kt

Inarinsaame:   png 13 kt       pdf 707 kt
Pohjoissaame: png 13 kt       pdf 669 kt

EAKR lipputunnus

Suomi:           png 10 kt     eps 1220 kt      pdf 707 kt
Ruotsi:           png 12 kt     eps 1230 kt      pdf 711 kt
Englanti:         png 11 kt     eps 1227 kt      pdf 709 kt
Inarinsaame:   png 13 kt     eps 1245 kt      pdf 707 kt
Pohjoissaame:  png 13 kt    eps 1252 kt      pdf 669 kt

 

EAKR lipputunnus MV

Mustavalkoinen EAKR-lipputunnus suomeksi

Suomi:            png 10 kt        pdf 816 kt
Ruotsi:            png 11 kt        pdf 819 kt
Englanti:          png 11 kt        pdf 816 kt
Inarinsaame:    png 10 kt       pdf 802 kt
Pohjoissaamepng 10 kt       pdf 805 kt

 

ESR lipputunnus

Suomi:           png 10 kt     eps 1216 kt     pdf 704 kt
Ruotsi:           png 10 kt     eps 1210 kt     pdf 700 kt
Englanti:         png 10 kt     eps 1203 kt     pdf 697 kt
Inarinsaame:   png 10 kt     eps 1197 kt     pdf 685 kt
Pohjoissaame: png 10 kt     eps 1204 kt     pdf 654 kt

 

ESR lipputunnus MV

Mustavalkoinen ESR-lipputunnus suomeksi

Suomi:            png 9 kt         pdf 812 kt
Ruotsi:            png 10 kt       pdf 807 kt
Englanti:          png 9 kt        pdf 805 kt
Inarinsaame:    png 9 kt        pdf 799 kt
Pohjoissaamepng 10 kt      pdf 802 kt

 

Vipuvoimaa EU:lta logo

Myös Vipuvoimaa EU:lta logoa tai slogania tekstimuotoisena pitää käyttää kaikessa viestinnässä ja viestintämateriaaleissa.

Vipuvoimaa EU:lta logo suomeksi Mustavalkoinen Vipuvoimaa EU:lta logo suomeksi

Suomi:           png 29 kt     eps 562 kt     pdf 250 kt
Ruotsi:           png 31 kt     eps 565 kt     pdf 256 kt
Englanti:         png 31 kt     eps 566 kt     pdf 255 kt

Inarinsaame:   png 32 kt     eps 602 kt     pdf 273 kt
Pohjoissaame: png 30 kt     eps 617 kt     pdf 263 kt

 

Suomi:           png 29 kt     eps 562 kt      pdf 250 kt
Ruotsi:           png 31 kt     eps 565 kt      pdf 255 kt
Englanti:         png 31 kt     eps 567 kt      pdf 255 kt
Inarinsaame:   png 32 kt     eps 602 kt      pdf 272 kt
Pohjoissaame: png 30 kt     eps 616kt      pdf 263 kt