Miten haen rahoitusta?

Rahoitusta haetaan EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Suurella osalla rakennerahastohankkeiden hakijoista on jo nykyisin olemassa Katso-tunniste. Hakijoiden on selvitettävä hyvissä ajoin oman organisaation tilanne. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse enää tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014 -järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

Yritystukien hakemisesta löytyy lisätietoa Yritys-Suomi.fi -sivustolta ja ELY-keskusten omilta sivuilta. Business Finlandin myöntämän tuen hakemisesta saat lisätietoa Business Finlandin omilta verkkosivuilta.

Milloin haen rahoitusta?

Rahoittavat viranomaiset (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja sosiaali- ja terveysministeriö) käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat hakuja koskevia ilmoituksia. Seuraa rakennerahastot.fi-sivuston ajankohtaista-osiota sekä alueesi rahoittavien viranomaisten muuta tiedotusta ja tutustu alueosioissa esitettyihin tarkempiin hakupainotuksiin.

Mistä haen rahoitusta?

Rakennerahastojen hallinnointi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskus) on keskitetty neljään ELY-keskukseen:

 • Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulussa,
  jossa hallinnoidaan myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten asioita
 • Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä,
  jossa hallinnoidaan myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten asioita
 • Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä
  jossa hallinnoidaan myös Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten asioita
 • Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus Lahdessa,
  jossa hallinnoidaan myös Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten asioita

Rakennerahasto-asiantuntijoita työskentelee kuitenkin kaikissa ELY-keskuksissa, joten käytännössä hakijat saavat palvelua omasta ELY-keskuksesta. Oman alueesi asiantuntijoiden yhteystiedot löydät suuralueiden sivuilta.

Yritysten kehittämisavustuksia myöntävät kaikki ELY-keskukset. Katso tarkemmat yhteystiedot suuralueiden sivuilta.

Myös maakunnan liitot myöntävät rahoitusta EAKR-hankkeille. Katso alueesi maakunnan liiton yhteystiedot suuralueen sivulta.  EAKR:n kaupunkiohjelman hankkeisiin rahoitusta myöntää Uudenmaan liitto.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallisen rahoituksen osalta ota yhteyttä suoraan ministeriöön.