Ohjeita tuensaajalle

Kun olet saanut myönteisen rahoituspäätöksen, tutustu tarkoin päätöksen ehtoihin. Juuri sinun hankettasi koskevat sitovat ehdot löytyvät hankkeesi rahoituspäätöksestä ja sen liitteistä.  Näillä sivuilla kerrotaan yleisesti, millaisia asioita hankkeen toteuttamiseen liittyy.

Päätöksen ehtojen mukainen hallinnointi, raportointi sekä hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion noudattaminen ovat edellytyksenä rakennerahastojen rahoituksen eli tuen maksamiselle.

EURA 2014 -järjestelmässä rahoitettavan EAKR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot

EURA 2014 -järjestelmässä rahoitettavan ESR-osarahoitteisen hankkeen päätöksen ehdot

TUKI2014-järjestelmässä rahoitettavan yrityksen kehittämisavustuspäätöksen ehdot

TUKI2014-järjestelmässä rahoitettavan yritysten toimintaympäristön kehittämisavutuspäätöksen ehdot

Materiaalipankkiin kootaan rakennerahastoihin liittyviä ohjeita ja muita asiakirjoja

Valtiontuki:

Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä

Työ- ja elinkeinoministeriön opas de minimis -tuista

Ota yhteyttä asiantuntijoihin!

Oman alueesi asiantuntijat: