Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman rahoitus

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitusosuus on noin 1,3 miljardia euroa. Kun kansallinen julkinen vastinrahoitus on samansuuruinen on ohjelmatyön kokonaisvolyymi tulevalla ohjelmakaudella yhteensä 2,6 miljardia euroa. julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75 prosenttia, kuntien ja muun julkisen rahoituksen osuus 25 prosenttia.

Kun edellä mainitusta EU-rahoituksen summasta 1,3 miljardia euroa vähennetään teknisen tuen osuus 3 % (noin 39 miljoonaa euroa) sekä valtakunnalliseen toimintaan varattava rahoitus (Euroopan aluekehitysrahaston osuudesta 10 % ja Euroopan sosiaalirahaston osuudesta 25 %, yhteensä noin 171 miljoonaa euroa), on jäljellejäävä osuus alueellisessa päätöksenteossa olevaa rahoitusta.

Tästä alueellisessa päätöksenteossa olevasta noin 1,089 miljardin EU-rahoitusosuudesta on EAKR-rahoitusta noin kaksi kolmannesta (716 miljoonaa euroa) ja ESR-rahoitusta noin kolmannes (373 miljoonaa euroa).

Itä- ja Pohjois-Suomen osuus rahoituksesta on 70,9 prosenttia ja Etelä- ja Länsi-Suomen osuus 29,1 prosenttia alueellisesta rahoituksesta.

Toimintalinja EU-rahoitus (milj. €) Kansallinen julk. vastinrahoitus (milj. €) Julkinen rahoitus yhteensä (milj. €)
EAKR Osuus ESR Osuus Yhteensä Osuus
TL 1 Pk-yritystoiminnan
tukeminen (EAKR)
328,4 41,7 %     328,4 656,8 25,3 %
TL 2 Uusimman tiedon ja
osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen (EAKR)
434,8 55,3 %     434,8 869,5 33,5 %
TL 3 Työllisyys ja työvoiman
liikkuvuus (ESR)
    233,7 45,6 % 233,7 467,5 18,0 %
TL 4 Koulutus, ammattitaito
ja elinikäinen oppiminen (ESR)
    164,1 32,0 % 164,1 328,2 12,6 %
TL 5 Sosiaalinen osallisuus ja
köyhyyden torjunta (ESR)
    99,5 19,4 % 99,5 198,9 7,7 %
TL 6 Tekninen tuki (EAKR) 23,6 3,0 %     23,6 47,2 1,8 %
TL 7 Tekninen tuki (ESR)     15,4 3,0 % 15,4 30,8 1,2 %
YHTEENSÄ 786,8 100,0 % 512,7 100,0 % 1 299,5 2 598,9 100,0 %