Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous (S10658)

Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous -hanke (1.7.2008-31.12.2013) oli osa Manner-Suomen ESR-ohjelmaa Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden moottorina. Hanke  toteutettiin tehtiin vuosina 2009–2013. Hanke käytti markkinointinimeä: "Yhdessä yrittämään" ja pääosan sen palveluista tuotti Tampereen seudun osuustoimintakeskus.

Hankkeen  aikana on osk-yrittäjyyden tunnettuutta lisätty erilaisin viestinnällisin keinoin.  Hankkeen pääviestintäkanavana on ollut oma sivustonsa www.yhteistoiminta.fi.  Hankkeessa toteutettiin omaa markkinointiviestintää  ja hanke tuotti erilaisia osuuskuntayrittäjyyttä ja sen sovellutuksia esitteleviä esitteitä. Hankkeen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin osallistui yhteensä 2470 henkilöä.

Hankkeessa on edistetty ja tuettu yritysneuvojien osaamista osk-yrittäjyyteen liittyvissä asioissa mm. tuottamalla laajaa neuvontaa tukevaa materiaalia sekä back up-tukea osk-neuvontaan liittyvissä tilanteissa. Lisäksi hanke on järjestänyt omia osk-yrittäjyyden koulutuksia sekä perus- että syventävällä tasolla. Hankkeen järjestämät koulutukset ja omat seminaarit ovat saaneet erittäin hyvän palautteen.

Hanke on rakentanut osk-yrittäjyyden yhteyshenkilöverkoston ja rekrytoinut yhteyshenkilöiksi 146 yritysneuvojaa. Verkosto kattoi  hankkeen päättyessä kaikki Yritys-Suomi sopimuksen tehneet alueet Manner-Suomen alueella. Yhteyshenkilöverkoston kautta hanke on ollut mukana pilotoimassa erilaisia osk-yrittäjyyden liiketoimintamalleja ja erilaisia pilotteja on ollut yhteensä 14.

Hanke on antanut myös monipuolista asiantuntijatukea osk-yrittäjyyden erityiskysymyksissä ja tuottanut erilaisia ohjeita ja lausuntoja. Hanke on tehnyt paljon yhteistyötä erilaisten kansallisten organisaatioiden ja projektien kanssa. Hanke on toiminut aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa ja pyrkinyt tuomaan kansainvälisiä kokemuksia suomalaiseen keskusteluun. 

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.