Pk-yritysaloite

Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan inves­toin­tirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoi­tusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla.

Pk-yrityksille uutta velkarahoitusta tarjotaan yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.

Pk-yritysaloiteohjelma on osa Suomen ja Euroopan komission kumppanuussopimusta. Se kuuluu Euroopan unionin Investointi kasvuun ja työllisyyteen 2014−2020 -aloitteen toimenpideohjelma. Euroopan Aluekehitysrahaston ja Suomen valtion rahoitus ohjelmalle on 40 miljoonaa euroa vuosina 2016-2020.

Ohjelmaan kuuluvia lainantakauksia myöntävät Osuuspankki, Nordea, Oma Säästöpankki, Aktia pankki ja Säästöpankkiryhmä. Lisätietoja takauksista pankeista.