Pk-yritysaloite

Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan inves­toin­tirahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoi­tusta kattamalla osittain luottolaitosten riskiä lainatakauksilla.

Pk-yrityksille uutta velkarahoitusta tarjotaan yrityksen perustamisen alkuvaiheen pääomaan, yrityksen yleistoimintojen tehostamiseen tarkoitettuun pääomaan, uusien hankkeiden toteuttamiseen tai uuden kehittämiseen olemassa olevien yritysten toimesta tai sellaisten yritysten pääsyyn markkinoille.

Pk-yritysaloitteen mukainen Suomen takausohjelma on osa Suomen ja Euroopan komission kumppanuussopimusta. Euroopan aluekehitysrahaston ja Suomen valtion rahoitus ohjelmalle on 40 miljoonaa euroa vuosina 2016-2023.

Ohjelman tavoite on 400 miljoonan euron lainakanta, joka on saavutettu 30.9.2020 mennessä. Ohjelmaan on osallistunut 30.9.2020 mennessä 661 yritystä, joista 257 on startup-yrityksiä %. Rahoitus on kohdistunut mikroyrityksille (35 %), pienille yrityksille (42 %) ja keskisuurille yrityksille (23 %). Lainoja on myönnetty investointeihin (36 %), käyttöpääomaan (34 %), liiketoiminnan siirtoon liittyviin kuluihin (20 %) aineettomiin investointeihin (9 %) ja muihin kuluihin (1 %).

Ohjelman rahoituksen lisäksi lainantakauksiin suunnattiin 35 miljoonaa euroa valtion lisärahoitusta. Vuodesta 2020 alkaen lisärahoituksesta lainatakauksia myöntävät Osuuspankki, Oma Säästöpankki, Aktia pankki ja Säästöpankkiryhmä. Lisätietoja takauksista saa pankeista.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt takausohjelman arvioinnin. Työn suorittaa 4Front Oy. Arvioinnin loppuraportti valmistuu syyskuun lopussa 2021. 

Lisätietoa arvioinnista