Pk-yritysten kilpailukyky

Uuden liiketoiminnan luominen

Erityistavoitteen toimien tuloksena syntyy erityisesti uutta, osaamisintensiivistä yritys- ja liiketoimintaa tukemalla uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoimin­nan kehittämistä ja pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista.

Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)

Erityistavoitteen toimien tuloksena parannetaan yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä, palveluiden saatavuutta ja logistista tehokkuutta kestävien liikennejärjestelmien, palveluiden ja logistiikkayhteistyön avulla. Yhteydet TEN-verkkoihin ja liikenteen solmukohtiin, kuten lentokentille, satamiin ja teollisuus-, sekä matkailu- ja logistiikka-alueille paranevat. Liikenteen tehokkuutta parantavia älyliikenteen palveluja sekä eri liikennemuotojen yhteensovittamiseen liittyviä ratkaisuja syntyy.

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Erityistavoitteen toimien tuloksena kasvavien pk-yritysten määrä lisääntyy. Uudet pk-yritykset aloittavat kansainvälisen viennin tai jo kansainvälistyneet yritykset aloittavat viennin uudella liiketoiminta-alueella.

Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Erityistavoitteen toimien tuloksena pk-yritysten toiminnan, tuotteiden ja palveluiden energia- ja parantuu uusien energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen käyttöön oton avulla ja energiaa säästyy yrityksen toimintaprosesseissa. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.

Rahoitusta voi saada mm.

  • uusien yritysten käynnistymiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen
  • liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen
  • kasvua, kansainvälistymistä sekä kilpailukykyisyyttä edistäviin pk-yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin
  • yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittämiseen
  • pk-yritystoimintaa tukevien liikenne- ja logistiikkayhteydet ja älyliikenneratkaisuihin

Toimista vähintään 25 %:ia kohdistetaan vähähiilisen liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.