Pohjat

Rakennerahastohankkeiden viestinnän tueksi on laadittu pohjat word-julisteelle (A3), word-lomakkeelle ja power point -esityksellejotka ovat saatavilla office-tiedostomuotoina. Juliste (A2 ja A3) on saatavilla myös  InDesign-tiedostona, jota voidaan käyttää painettaessa viestintämateriaaleja. InDesign-tiedostoina on laadittu pohjat myös ilmoituksille, käyntikortille, rollupille ja bannerille. Kaikkiin pohjiin on valittavissa kolme rahastologoa (EAKR, ESR ja molemmat rahastot) sekä kolme kieliversiota (suomi, ruotsi ja englanti).

Vinkki: Huomioithan, että hankkeissa käytettävät pohjat ovat muuttuneet ohjelmakaudelle 2014–2020. Ohelmakauden 2007–2013 pohjia ei uuden ohjelmakauden hankkeissa voi enää käyttää.