Power point -pohjat

Power point -pohjia voidaan käyttää rakennerahastoja ja hankkeita koskevien esitysten laatimiseen. Pohjan suunnittelussa on otettu huomioon yleisasetuksessa (EU N:o 1303/2013) asetetut viestintää koskevat vaatimukset.

Power point -pohja rahastojen (ESR ja EAKR) yhteiseen viestintään:

 

suomi ruotsi englanti

 

Laajakuvapohjat (ESR ja EAKR):

 

suomi ruotsi englanti

 


Power point -pohja EAKR-hankkeille:

 

suomi ruotsi englanti

 

Laajakuvapohjat EAKR:

 

suomi ruotsi englanti

 

Power point -pohja ESR-hankkeille:

 

suomi ruotsi englanti

 

Laajakuvapohjat ESR:

 

suomi ruotsi englanti