Mikä on kumppanuussopimus?

Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten ERI-rahastoilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita. Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään ERI-rahastojen yhdennettyä käyttöä, koordinoidaan ERI-rahastoja muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja ERI-rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet. Euroopan komissio on hyväksynyt kumppanuussopimuksen 7.10.2014.

Mitä tarkoittaa ERI-rahastot?

ERI-rahastot eli Euroopan rakenne- ja investointirahastoja ovat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Euroopan rakenne- ja investointirahastot ovat tärkeässä asemassa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

Miksi kumppanuussopimus on laadittava?

Kumppanuussopimuksen laadinta perustuu Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (ERI-rahastot) koskevaan EU:n komission yleisasetukseen. Se kokoaa jäsenmaan ERI-rahastojen toimenpideohjelmien tulostavoitteet ja rahoituksen suhteessa Eurooppa 2020 -strategiaan.

Lue lisää

Euroopan komissio on hyväksynyt kumppanuussopimuksen 7.10.2014.