Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen Valtava (S10371)

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, joka toteutettiin ajalla 1.9.2008–31.12.2014.

Valtava-hanke loi tasa-arvon tukirakenteen mallin ja toimi sellaisena sekä tasa-arvoprojekteille että hallintoviranomaiselle. Kehittämisohjelmassa tuotettiin sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen standardi yhteistyössä Gender CoP -verkoston kanssa.  Kansallisen CoP-työryhmän tuella saatiin sisällytettyä sukupuolinäkökulma uuden rakennerahastokauden valmisteluun melko kattavasti ja onnistuneesti. Valtava-kehittämisohjelman järjestämät koulutukset, seminaarit ja projektiverkoston työpajat muodostivat ohjauksen ja konsultoinnin kanssa toisiaan tukevan kokonaisuuden, minkä johdosta hallintoviranomaisen, ohjelmavalmistelijoiden, välittävien toimielinten ja hanketoimijoiden tasa-arvo-osaaminen on lisääntynyt.  Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE valitsi Valtava-kehittämisohjelman koulutuksen "Tasa-arvon valtavirtaistamisen vaikuttavaksi ja laadukkaaksi koulutukseksi" 2013.

Tavoitteet:

 • kehittää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sen arviointia,
 • purkaa sukupuolenmukaista työ- ja koulutusurien kahtiajakoa,
 • tukea ja kehittää tasa-arvotoimijoiden ja projektirahoittajien asiantuntemusta,
 • lisätä yleistä tietoutta sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta,
 • tukea naisyrittäjyyttä ja naisten yrittäjyyspotentiaalia.

Kehittämisohjelmassa olivat mukana seuraavat hankkeet:

 • Balanssi
 • Entre Akatemia -hankkeen kotisivut
 • Kreativa kvinnor –Kreativitet och inspiration för kvinnliga företagare
 • Lapin Letka – sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja työelämässä  Lapissa
 • Nainen johtajaksi
 • Naisten koulu - integraatiota ja arjen taitoja maahanmuuttajanaisille
 • Naisyrittäjyyskeskus ry: InnoLady Camp -asiantuntijayrittäjyyden kehittämishanke
 • Naisyrittäjyyskeskus ry: Naisyrittäjyyden ja yrittäjyyskoulutuksen kehittämishanke
 • POP – Pienyrittäjässä on potentiaalia
 • Pätkät pitkiksi
 • Reinot ja Ainot hyvinvointialalle
 • TASSU – tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta uran alkuun
 • TuoteNyt
 • Työhyvinvoinnilla tulosta
 • Työ ja tekijät kohtaamaan Etelä-Pohjanmaalla
 • Varsinaissuomalaiset naiset nousuun!
 • Virina – naisia teknologiateollisuuteen
 • Voimaa Hoivaan II
 • Yrittäjien sijaispalvelu

Lisätietoa hankkeesta rakennerahastojen ohjelmakauden 2007–2013 tietopalvelussa.