Inledande möte

Det inledande mötet är till för att garantera att projektet genomförs i enlighet med beslutets villkor och lagstiftningen. Den finansierande myndigheten kallar representanter för stödmottagaren, inklusive projektpersonalen, till ett inledande möte i början av projektet.

På mötet diskuterar man de gemensamma spelreglerna som berör finansieringen och genomförandet samt går man igenom de bestämmelser och anvisningar som styr verksamheten. Dessutom går man igenom projektets praktiska genomförande samt viktiga ärenden som berör ekonomiförvaltning, utbetalning, rapportering, övervakning och kontroll. En promemoria görs över det inledande mötet och sparas i projektuppgifterna.

Tips: Bekanta dig med beslutet och dess bilagor på förhand så att du kan ställa preciserande frågor.