Affärskompetensutveckling för nyföretagare, små och medelstora företag / Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE) (S10372)

Ett stort förnyelsearbete i utvecklingstjänsterna för små och medelstora företag inleddes genom programmets riksomfattande koordinering i samarbete med NTM-centralerna. Utvecklingsarbetet pågick 1.6.2008–31.12.2014. Målet var att gradvis färdigställa produkterna och tjänsterna under 2013 och 2014. De nya produkterna har fått nationell finansiering (ANM moment 51). Utvecklingsarbetet hade blivit ogjort utan ESF-finansieringen och de därigenom tillförda resurserna.

Tjänsterna förnyas i fråga om innehåll, processer och modeller utifrån kundernas, myndigheternas och tjänsteproducenternas perspektiv. Förnyelsearbetet beaktar ANM:s företagskundsegment och arbetslivets kvalitetsaspekter.

Den riksomfattande koordineringsfunktionen deltog i beredningen av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice i samarbete med nationella tjänstemän. De nya utvecklingstjänsterna (från 2014) för företagsverksamhet fastställs i lagen och tillhörande förordning. Birkalands NTM-central har genomfört ett ägarbytesprojekt under APAKE. Projektet efterlämnar guider och en utbildningsmodell för bokföringsbyråer till den nationella verksamheten.  Ytterligare information om projektet ges i informationstjänsten för programperioden 2007–2013.