Mallikuva bannerista (300x250)Webbannonser

I webbannonser utnyttjas allmänna reklamstorlekar

• 300x250 px (jpg & gif)
• 980x120 px (jpg & gif)

Animationen genomförs genom textbyte i annonser av dessa storlekar. OBS! I mindre storlekar än de ovan nämnda blir beteckningarna lätt oläsliga. Då rekommenderar vi enbart animerade (gif) webbannonser.

De krav på kommunikationen som ställs i den allmänna förordningen (EU nr 1303/2013) har beaktats i designen av annonserna.

InDesign-webbannonsmallarna hittar du i zip-mappen:

finska svenska engelska

Ikoner

Övergripande teman för strukturfondsperioden 2014–2020 är hållbar utveckling, jämlikhet mellan könen, koldioxidsnålhet och likvärdighet. Man strävar efter att främja dessa i alla projekt. Ikoner har designats för de övergripande teman. Ikonerna används bland annat i webbtjänsten.

Ikonerna hittar du som png- ja eps-filer i zip-mappen.