För deltagare i ESF-projekt

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och påverkar behandlingen av personuppgifter i hela EU-området. Syftet med GDPR är att stärka fysiska personers rättsskydd vid behandling av personuppgifter.

Det samlas in uppgifter om personer som deltar i ESF-projekt. Du kan ta del av i vilket syfte och på vilket sätt uppgifterna samlas in i bifogade dokument.

 

Personuppgifter som samlas in om deltagarna i ESF-projektet
Dataskyddsbeskrivning för ESF-personregistret