Strukturfonder.fi är en webbtjänst för dem som söker finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) samt för myndighet och alla som är intresserade av EU-finansiering.

 

 Nyheter

Matkailu- ja kulttuurihankkeet merkittävässä roolissa EAKR-ohjelmissa 2007–2013

Hankkeiden tunnistaminen Päättyneellä ohjelmakaudella 2007–2013 kaikille hankkeille oli valittava sekä sisältöä kuvaava menoluokka (85 vaihtoehtoa) että taloudellista toimintaa parhaiten...

Mahdollisuuksien maa – kannattaisko yrittää?

  Tunnetko jo maaseudun yritystukien tarjoamat mahdollisuudet? Maaseuturahasto on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastosta, josta myönnettävillä tuilla kehitetään koko...

Informationsmöten om projektutlysningen för internationellt samarbete i maj-juni

De NTM-centraler som beviljar projektfinansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) har öppnat den första samordnade projektutlysningen för internationellt samarbete som finansieras av ESF....

En ESF-utlysning som gäller internationellt samarbete inleds, ansökningstiden går ut 3.10.2016

I denna utlysning söks samarbetsprojekt, där projektägarna kommer från flera olika medlemsländer inom Europeiska unionen. Projekten finansieras inom ramen för programmet Hållbar tillväxt och jobb...