Respons och utvecklingsförslag om EURA 2014-systemet

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsmyndighet för EU:s strukturfonder kommer att be dem som genomför projekt att lämna respons och utvecklingsförslag om EURA 2014-systemet. Syftet med enkäten är att ta fram information till förvaltningsmyndigheten med tanke på utvecklandet av informationssystemet för nästa strukturfondsperiod. Närmare information om enkäten publiceras i januari 2019.