Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökningsomgång för ERUF i södra Finland 15.6.–31.8.2020, Södra Karelen och Kymmenedalen

Börjar: 15.6.2020
Ändarna: 31.8.2020

Innehåll:

Ansökningsomgången inleds 15.6.2020 och avslutas 31.8.2020

Södra Finlands ERUF-finansieringsomgång under sommaren 2020 genomförs i ett steg och ansökningarna lämnas in senast 31.8.2020 via EURA 2014-systemet.

Södra Karelen tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 2 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och Kymmenedalen tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetslinje 2.

    Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

    Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Ansökningsomgångens regionala prioriteringar

Genomförandet av projekt kan ske regionalt eller så att de överskrider landskapsgränserna i Södra Karelens och Kymmenedalens områden. Under ERUF-ansökningsomgången sommaren 2020 har landskapen tagit fram sina egna regionala prioriteringar som de vill betona under denna ansökningsomgång.

Förbundens finansieringsmöjligheter är rätt små under den här omgången. Det lönar sig att kontrollera båda landskapens ansökningsprioriteringar nedan och/eller i ansökningsguiden samt att kontrollera kvarvarande finansieringsmöjlighet hos ifrågavarande landskapsförbund.

Under ansökningsomgången är det möjligt att lämna in projektansökningar som överskrider landskapsgränserna, om de gäller Södra Karelen och Kymmenedalen. Det finns ingen särskild prioritering för projekt som överskrider landskapsgränserna, men önskemålet är att de tillämpar det särskilda målet 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar i verksamhetslinje 2.

Nedan beskrivs de verksamhetslinjer och särskilda mål samt landskapens regionala prioriteringar som är aktuella under den här ansökningsomgången.

Södra Karelen

I Södra Karelen sökes projekt till båda ERUF-verksamhetslinjerna och alla särskilda mål.  Projekt som söks ska stödja affärsverksamhet vid små och medelstora företag eller förstärka strategiska kompetenskluster som främjar samarbete mellan olika aktörer. Projekten ska stödja det konkreta genomförandet av Södra Karelens landskapsprogram eller Södra Karelens innovationsstrategi till exempel genom företagens digitala färdigheter, kunskapsbaserat företagande eller Södra Karelens kompetensprofil som förstärks. Sammanlagt ungefär 350 000 euro kan sökas.

> Södra Karelens landskapsprogram 2018–2021 (på finska)

Kymmenedalen

Kymmenedalens regionala prioritering under ERUF-ansökningsomgången omfattar alla särskilda mål inom verksamhetslinje 2. De projekt som prioriteras är projekt som stöder landskapets smarta specialisering och mål om klimatneutralitet.

> Kymmenedalens landskapsprogram 2018–2021 (på finska)

 


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden. I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier som godkänts av uppföljningskommittén. Därutöver kan landskapets samarbetsgrupp besluta om regionala, kompletterande urvalskriterier som ingår i ansökningsguiden.


Inlämning av ansökningar:

Sökanden fyller i projektansökningen i EURA 2014-systemet som finns på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 31.8.2020 via EURA 2014-systemet.

Innan ansökningsblanketten fylls i, ska den sökande noggrant sätta sig in i anvisningarna för ifyllandet av ansökningen. Den undertecknade ansökningen levereras inte alls till myndigheten, utan den lämnas in enbart via EURA 2014-systemet.

 

Ansökningsinformation
 

Ansökningsinformation om Södra Finlands ERUF-ansökningsomgång under sommaren 2020 ges som ett webbinarium måndagen 15.6.2020 kl. 14–15.30. Programmet för ansökningsinformationen (på finska) finns på webbplatsen strukturfonder.fi under Södra Finland > Evenemang. Materialet för ansökningsinformationen finns på webbplatsen strukturfonder.fi, i materialbanken för södra Finland: Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit - Uudenmaan liitto – EAKR-hakuinfo kesä 2020 (på finska).


Leveransadress:

EURA 2014 -systemet


Mer information:

Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den som söker finansiering.

Kontaktuppgifter till landskapsförbunden finns nedan och i ansökningsguiden samt under Södra Finlands kontaktuppgifter på webbplatsen strukturfonder.fi.

 

Nylands förbund,

Samordnande landskapsförbund i Södra Finlands område

Post- och besöksadress: Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

 

Antti Taronen, sakkunnig i strukturfondsärenden

tfn 040 507 9998

antti.taronen@uudenmaanliitto.fi

 

Henri Hallanoro, sakkunnig i strukturfondsärenden

tfn 040 637 6087

henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

 

Tiina Huotari, programdirektör

tfn 0400 418 029

tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

 


Södra Karelens förbund

Post- och besöksadress: Kauppakatu 40 D, 53100 Villmanstrand

 

Satu Sikanen, regionutvecklingsdirektör

tfn +358 400 661 318

satu.sikanen@ekarjala.fi

 

Merja Taipale, projektkoordinator

tfn 040 139 0174

merja.taipale@ekarjala.fi

 

Laura Peuhkuri, regionutvecklingschef

tfn 040 631 5970

laura.peuhkuri@ekarjala.fi

 

 

Kymmenedalens förbund

Postadress: PL 2, 45101 Kouvola

Besöksadress: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

 

Riitta Kallström, regionutvecklingschef

tfn +358 50 368 3936

riitta.kallstrom@kymenlaakso.fi

 

Pia Lindgren, regionutvecklingssekreterare

tfn +358 44 552 0016

pia.lindgren@kymenlaakso.fi

 


Länkar:

 

www.eura2014.fi