Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan till ESF i södra Finland 1.1.2016-1.3.2016

Börjar: 1.1.2016
Ändarna: 1.3.2016

Innehåll:

Suomeksi 

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Projekten kan genomföras som lokala eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland.

Prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

6.1. Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden

7.1. Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

8.1. Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

Dessutom öppet i Södra Karelan

Prioriterat område 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom

10.1 Förbättra arbets-och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet

Landskapsövergripande proriteringar och anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (pdf)

På finska: Hakuinfot Helsingissä 12.1.2016 ja Kouvolassa 14.1.2016. Ilmoittautumiset Webropolin kautta mielellään ennen joulua, mutta kuitenkin viimeistään tiistaina 5.1.2016.


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt.

Dessutom används regionala preciserande urvalskriterier. Projekten poängsätts utifrån förenlighet med ansökan (0–5) och landskapsprogrammet (0–5)


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast den 1 mars 2016.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:
Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi