Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan till ESF i södra Finland 1.8.2015 - 1.10.2015, ANSÖKNINGSTIDEN ÄR SLUT

Börjar: 1.8.2015
Ändarna: 1.10.2015

Innehåll:

Suomeksi

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland i området södra Finland (Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland). Ansökan riktar sig till projekt med följande särskilda mål:

Prioriteringsområde 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

Särskilt mål 9.1 Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet

Särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher
 

Prioriteringsområde 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom

Särskilt mål 10.1 Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet

Följande kan sökas endast i Södra Karelen

Prioriteringsområde 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Särskilt mål 6.1 Främja sysselsättningen bland unga och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden

Särskilt mål 7.1 Förbättring av produktivitet och arbertshälsä

Särskilt mål 8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

 

Landskapsövergripande proriteringar och anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden.

Material från infotillfällen Etelä-Suomen rakennerahastojen materiaalipankki > Tilaisuuksien materiaalit – Hämeen ELY-keskus > Hakuinfot ESR-haku kesä 2015.


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt.

Dessutom används regionala preciserande urvalskriterier. Projekten poängsätts utifrån förenlighet med ansökan (0–5) och landskapsprogrammet (0–5)


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast den 1 oktober 2015.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014

 


Mer information:
Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi