Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan till ESF i södra Finland 15.12.2014 – 13.2.2015 ANSÖKNINGSTIDEN ÄR SLUT

Börjar: 15.12.2014
Ändarna: 13.2.2015

Innehåll:

Suomeksi

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland i området södra Finland (Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland). Ansökan riktar sig till projekt som anknyter till sysselsättning, förbättrande av arbetshälsa och stödjande av delaktighet med följande särskilda mål:

Prioriteringsområde 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Särskilt mål 6.1 Främja sysselsättningen bland unga och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden

Särskilt mål 7.1 Förbättring av produktivitet och arbertshälsä

Särskilt mål 8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

Prioriteringsområde 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

Särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher
(kan sökas endast i Södra Karelen)

Prioriteringsområde 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom

                             Särskilt mål 10.1 Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför arbetslivet

Landskapsövergripande proriteringar och anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden

Material från infotillfällen i november:


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt.

Dessutom används regionala preciserande urvalskriterier. Projekten poängsätts utifrån förenlighet med ansökan (0–5) och landskapsprogrammet (0–5)


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast den 13 februari 2015.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi
 


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:
Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi