Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Etelä-Suomen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden (EAKR) haku 1.2.-28.2.2019, Päijät-Häme

Börjar: 1.2.2019
Ändarna: 28.2.2019

Innehåll:

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Päijät-Hämeen maakunnassa. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hankkeita voi toteuttaa Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Hankkeiden kohderyhmä tulee olla pk-yritykset. Hankkeet edistävät kohderyhmänä olevien yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista (esim. liikevaihdon kasvu, toiminnan laajentaminen tai kansainvälistyminen), uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai synnyttää yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi pk-yritysten verkostojen kokoaminen, yrityskiihdyttämöt, tutkimusinfrastruktuurit tai pilointi- ja demonstraatiolaitokset.

Rahoitusta voivat hakea Päijät-Hämeen maakunnan alueella toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhtiöt ja säätiöt. Osakeyhtiöiden voittoa tavoittelemattomuus on osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 5§:n mukaisesti määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiön yhtiöjärjestys liitetään hakemukseen.

Hankkeet voivat kestää enintään 3 vuotta, tyypillisimmin 1,5 – 2 vuotta.


Urvalskriterier:

Hankkeita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla. Hakemukset tulee kohdistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 tai 2. mukaisiin tavoitteisiin. Erityistavoite 1.2. ei ole haussa käytössä.

Haussa avoinna olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet:

1. Pk-yritysten kilpailukyky

  • Uuden liiketoiminnan luominen
  • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
  • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hankkeet arvioidaan käyttäen rakennerahasto hankkeiden yleisiä ja erityisiä valintaperusteita. Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Hakemus voi vastata vain yhteen erityistavoitteeseen ja eritystavoite tulee yksilöidä hankehakemuksessa.

Tutustu valintaperusteisiin tarkemmin tästä.


Inlämning av ansökningar:

Hakemukset jätetään sähköisenä. Hakemus täytetään ja jätetään viranomaiskäsittelyyn yritystukien sähköisessä asioinnissa osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 28.2.2019.

Tutustu: Hakuohjeet ja hakemuksen täyttöohje.


Leveransadress:

Yritystukien sähköinen asiointi: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-asiointi


Mer information:


Lisätiedot:

Valtteri Karhu
rahoituspäällikkö
0295 025 149

Sinikka Kauranen
yksikön päällikkö
0295 025 151

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Länkar: