Ansökningstider

Södra Finlands projektansökningar

Ansökan till ESF i södra Finland 1.6.2016-3.10.2016

Börjar: 1.6.2016
Ändarna: 3.10.2016

Innehåll:

Suomeksi

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland (Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland) .

Prioriterat område 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

9.1 Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet

9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt-och omstrukturerade branscher

Prioriterat område 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom

10.1 Förbättra arbets-och funktionsförmågan hos personer som står utanför

Landskapsövergripande prioriteringar och anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (pdf)


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt.

Dessutom används regionala preciserande urvalskriterier. Projekten poängsätts utifrån förenlighet med ansökan (1–5) och landskapsprogrammet (1–5)


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast den 3.10.2016.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:
Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi