Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Kreativt kunnande. Riksomfattande ansökan 15.8.-30.11.2017

Börjar: 15.8.2017
Ändarna: 30.11.2017

Innehåll:

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 för Finland rörande undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande åtgärdspaket Kreativt kunnande.

Mer information om åtgärdspaket Kreativt kunnande:
(http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/luovaa-osaamista)

Ansökningar ska lämnas till prioriteringsområde 4, särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher. Projekten ska vara riksomfattande eller nationellt betydande.


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna och vad som betonas i ansökan fastställs närmare i anvisningen för den sökande.


Inlämning av ansökningar:

Ansökan görs elektroniskt på internet på webbplatsen www.eura2014.fi. Ingen pappersansökan med underskrift skickas till myndigheten. Finansieringsansökan kräver användning av autentiseringstjänsten Katso. Ytterligare information om Katso-tjänsten hittas på Skatteförvaltningens webbplats och på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.


Leveransadress:

Elektroniskt via EURA2014-systemet.


Mer information:

Rahoitusasiantuntija Valtteri Karhu, Rahoitusyksikkö, valtteri.karhu(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 149


Länkar: