Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ungdomsgarantin (PO 3): Navigator-projekt, utlysningen är öppen 12.6.2017- 3.10.2017.

Börjar: 12.6.2017
Ändarna: 3.10.2017

Innehåll:

Inom ramen för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014 - 2020 öppnar NTM-centralen i Mellersta Finland en riksomfattande ESF-utlysning som gäller Ungdomsgarantin och dess Navigator-projekt.

I denna utlysning söker vi Navigator-utvecklingsprojekt som ska bygga upp en Navigator-punkt med sektorsövergripande lågtröskelservice för unga under 30 år i kommunerna/kommungrupperna. Den Navigator-verksamhet som projektet utvecklar ska sträva till att vägleda unga till studier och sysselsättning, men vägledningen och Navigator-verksamheten kan bestå av flera olika steg, t.ex. åtgärder inom social rehabilitering.

Projektet ska ha ett brett samarbetsnätverk för att det ska gå att inkludera samarbete med företag, den tredje sektorn, frivilligarbete och andra som arbetar med unga. Ungdomarnas eget perspektiv och delaktighet ska också vara en del av projektet.

Vid bedömningen av projekten används de kriterier som uppföljningskommittén har godkänt. De finns på strukturfondernas webbplats www.strukturfonder.fi.


Urvalskriterier:

Se ansökningsanvisning


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt till via Eura 2014-systemet.


Leveransadress:

Elektroniskt till via Eura 2014-systemet. Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland


Mer information:

Se ansökningsanvisning


Länkar: