Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Projektansökan för riksomfattande ESF-åtgärdshelheter inom UKM:s förvaltningsområde; ansökningstiden går ut den 2 november 2018

Börjar:
Ändarna: 2.11.2018

Innehåll:

Riksomfattande åtgärder för Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) förvaltningsområde, dvs. temat Kunnande, genomförs med hjälp av fyra egna åtgärdshelheter samt två tvärsektoriella åtgärdshelheter. Denna gång öppnas projektansökan i tre åtgärdshelheter, för vilka man kan söka finansiering på det sätt som beskrivs i ansökningsdokumenten. Dokument som gäller ansökningar enligt åtgärdshelheter och Åtgärdsplan för temat Kunnande (pdf) hittas i materialbanken på webbplatsen strukturfonder.fi.


Urvalskriterier:

4:e riktlinjen för verksamheten. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande
Särskilt mål 9.1 Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom utbildning.

Relevant kunnande (Ansökningar riktas till NTM-centralen i Norra Österbotten.)

ESF-ungdomsgaranti  (Ansökningar riktas till NTM-centralen i Norra Österbotten.)

Särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher.

Stärkande av nödvändigt kunnande inom tillväxt- och omstrukturerade branscher (Ansökningar riktas till NTM-centralen i Norra Österbotten.)

Genomförandetiden för finansierade projekt kan vara högst tre år och projekten bör i allmänhet vara i enlighet med förenklade kostnadsmodeller (flat rate eller lump sum).


Inlämning av ansökningar:

Ansökan görs elektroniskt på internet på webbplatsen www.eura2014.fi. Ingen pappersansökan med underskrift skickas till myndigheten. Finansieringsansökan kräver användning av autentiseringstjänsten Katso. Ytterligare information om Katso-tjänsten hittas på Skatteförvaltningens webbplats och på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.


Leveransadress:

Elektroniskt via EURA2014-systemet där ansökan riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.


Mer information:

Päivi Bosquet, undervisnings- och kulturministeriet, förnamn.efternamn@minedu.fi
Henri Helander, NTM-centralen i Norra Österbotten, förnamn.efternam@ely-keskus.fi
Marika Lindroth, NTM-centralen i Norra Österbotten, förnamn.efternam@ely-keskus.fi


Länkar: