Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Projektansökan för riksomfattande ESF-åtgärdshelheter inom UKM:s förvaltningsområde; ansökningstiden går ut den 24 maj 2019

Börjar:
Ändarna: 24.5.2019

Innehåll:

Riksomfattande åtgärder för Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) förvaltningsområde, dvs. temat Kunnande, genomförs med hjälp av fyra egna åtgärdshelheter samt två tvärsektoriella åtgärdshelheter. Denna gång öppnas projektansökan i tre åtgärdshelheter, för vilka man kan söka finansiering på det sätt som beskrivs i ansökningsdokumenten. Dokument som gäller ansökningar enligt åtgärdshelheter och Åtgärdsplan för temat Kunnande (pdf) hittas i materialbanken på webbplatsen strukturfonder.fi.


Urvalskriterier:

4:e riktlinjen för verksamheten. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

Särskilt mål 9.1 Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom utbildning.

Genomförandetiden för finansierade projekt kan vara högst tre år och projekten bör i allmänhet vara i enlighet med förenklade kostnadsmodeller (flat rate eller lump sum).


Inlämning av ansökningar:

Ansökan görs elektroniskt på internet på webbplatsen www.eura2014.fi. Ingen pappersansökan med underskrift skickas till myndigheten. Finansieringsansökan kräver användning av autentiseringstjänsten Katso. Ytterligare information om Katso-tjänsten hittas på Skatteförvaltningens webbplats och på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.


Leveransadress:

Elektroniskt via EURA2014-systemet där ansökan riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.


Mer information:

Päivi Bosquet, undervisnings- och kulturministeriet, förnamn.efternamn@minedu.fi
Henri Helander, NTM-centralen i Norra Österbotten, förnamn.efternam@ely-keskus.fi
Marika Lindroth, NTM-centralen i Norra Österbotten, förnamn.efternam@ely-keskus.fi


Länkar: