Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Projektansökan för riksomfattande ESF-åtgärdshelheter inom UKM:s förvaltningsområde; ansökningstiden går ut den 5 december 2019

Börjar: 17.10.2019
Ändarna: 5.12.2019

Innehåll:

Riksomfattande åtgärder för Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) förvaltningsområde, dvs. temat Kunnande, genomförs med hjälp av fyra egna åtgärdshelheter samt två tvärsektoriella åtgärdshelheter. Denna gång öppnas projektansökan i åtgärdshelheten Relevant kunnande: Relevant handledning, för vilken man kan söka finansiering på det sätt som beskrivs i ansökningsdokumenten.


Urvalskriterier:

4:e riktlinjen för verksamheten. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande
Särskilt mål 9.1 Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom utbildning.

Genomförandetiden för finansierade projekt kan vara högst tre år och projekten bör i allmänhet vara i enlighet med förenklade kostnadsmodeller (flat rate eller lump sum).


Inlämning av ansökningar:

Ansökningar riktas till NTM-centralen i Norra Österbotten. Ansökan görs elektroniskt på internet på webbplatsen www.eura2014.fi. Ingen pappersansökan med underskrift skickas till myndigheten. Finansieringsansökan kräver användning av autentiseringstjänsten Katso. Ytterligare information om Katso-tjänsten hittas på Skatteförvaltningens webbplats och på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.


Leveransadress:

Elektroniskt via EURA2014-systemet där ansökan riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.


Mer information:

Päivi Bosquet, undervisnings- och kulturministeriet, förnamn.efternamn@minedu.fi
Henri Helander, NTM-centralen i Norra Österbotten, förnamn.efternam@ely-keskus.fi


Länkar: