Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökningstiden för koordinationsprojekten Kunnande genom att engagera och Kreativt kunnande: ansökningstiden går ut 3.10.2017

Börjar:
Ändarna: 3.10.2017

Innehåll:

Riksomfattande åtgärder för Undervisnings- och kulturministeriets (UKM) förvaltningsområde, dvs. temat Kunnande, genomförs med hjälp av fyra egna åtgärdshelheter samt två tvärsektoriella åtgärdshelheter.

Projektansökan som går ut 3.10.2017 öppnas inom två åtgärdshelheter: under ansökningsrundan söks separata fortsatta projekt för koordinationsprojektet Kreativa delaktiga Finland för åtgärdshelheterna Kunnande genom att engagera och Kreativt kunnande. Ansökningsdokumenten för de olika åtgärdshelheterna finns på strukturfondernas webbplats: www.rakennerahastot.fi/web/valtakunnalliset-teemat/osaaminen


Urvalskriterier:

4:e riktlinjen för verksamheten. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande


Särskilt mål 9.1 Förbättring av tjänster som stöder övergångsfaser och jämställdhet inom utbildning.

  • Kunnande genom att engagera (Ansökningar riktas till NTM-centralen i Norra Österbotten.)

Särskilt mål 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher.

Genomförandetiden för finansierade projekt kan vara högst tre år och projekten bör i allmänhet vara i enlighet med förenklade kostnadsmodeller (flat rate).

Kom också ihåg att följa de övriga projektansökningarna inom de nationella ESF-åtgärdshelheterna inom UKM:s förvaltningsgren. Ansökningarnas dokument finns på strukturfondernas webbplats, under aktuellt och ansökningstider.


Inlämning av ansökningar:

Ansökan görs elektroniskt på internet på webbplatsen www.eura2014.fi. Ingen pappersansökan med underskrift
skickas till myndigheten. Finansieringsansökan kräver användning av autentiseringstjänsten Katso. Ytterligare information om Katso-tjänsten hittas på Skatteförvaltningens webbplats och på adressen yritys.tunnistus.fi/sv.


Leveransadress:

Elektroniskt via EURA2014-systemet.


Mer information:

Kunnande genom att engagera: Marika Lindroth, NTM-centralen i Norra Österbotten, tel. 0295 037 082, förnamn.efternam@ely-keskus.fi

Kreativt kunnande: Valtteri Karhu, NTM-centralen i Tavastland, tel. 0295 025 149, förnamn.efternam@ely-keskus.fi


Länkar: