Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

STM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-hankehaku 14.1.–29.3.2019: Työ, työkyky ja innovaatiot toimenpidekokonaisuus

Börjar: 14.1.2019
Ändarna: 29.3.2019

Innehåll:

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun koskien valtakunnallisen erityistavoitteen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen toimenpidekokonaisuutta "Työ, työkyky ja innovaatiot".

Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla parannetaan yritysten ja organisaatioiden työturvallisuutta ja -terveyttä, vaikutetaan positiivisesti työn sisältöihin ja toimintatapoihin, työntekijöiden työkykyyn sekä yrityksen ja organisaation johtamiseen, johtajuuteen ja osallistamiseen. Lisäksi toivotaan hankkeita, joissa työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyötä kehitetään osana työpaikkojen työntekijöiden turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn kehittämistä.

STM toivoo saavansa myös hankehakemuksia, joissa selvitetään ja pilotoidaan uudenlaisia työn tekemisen muotoja ja vaikutuksia työhyvinvointiin. Uudenlaisia työn tekemisen muotoja ovat esimerkiksi kevytyrittäjyys ja yhteiskunnallinen yrittäjyys sekä muut yrittäjyyden ja palkkatyön muodot. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia.

Hakuaika on 14.1.2019–29.3.2019. 

Lue lisää STM:n verkkosivuilta:

Hakuilmoitus ESR:n hankehaku 14.1.2019 – 29.3.2019


Urvalskriterier:

Haun valintaperusteet: Työ, työkyky ja innovaatiot (Stm.fi)


Inlämning av ansökningar:

Hakuohje ja haun painotukset Työ, työkyky ja innovaatiot toimenpidekokonaisuus (Stm.fi)


Leveransadress:
Mer information:

Päivi Hämäläinen
erityisasiantuntija  
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto TTO / Toimintapolitiikkayksikkö TY
02951 63590 
etunimi.sukunimi@stm.fi 

Ritva Partinen
erityisasiantuntija  
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto HPO / Palvelut-yksikkö / Toimintakyky-tulosryhmä TOK
02951 63330
etunimi.sukunimi@stm.fi 


Länkar: