Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

STM:n hallinnonalan valtakunnallinen ESR-hankehaku 14.5.–31.8.2018: Sukupuolten tasa-arvoa työelämään

Börjar: 14.5.2018
Ändarna: 31.8.2018

Innehåll:

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa hankehaun Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-toimintalinjan 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus" erityistavoitteessa 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (toimenpidekokonaisuus Sukupuolten  tasa-arvoa työelämään).  

Haussa toivotaan erityisesti hakemuksia hankkeista, joilla pyritään purkamaan sukupuolistereotypioita työelämässä, koulutuksessa ja mediassa, edistämään sukupuolivähemmistöjen asemaa työelämässä sekä tukemaan maahanmuuttajanaisten työllistymistä. 

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia. Hakuaika on 14.5.2018 – 31.8.2018.

Lue lisää STM:n verkkosivuilta:

Hakuilmoitus: ESR:n hankehaku 14.5.2018 – 31.8.2018

Toimenpidekokonaisuus Sukupuolten tasa-arvoa työelämään

 


Urvalskriterier:

Haun valintaperusteet: Sukupuolten tasa-arvoa työelämään (Stm.fi)


Inlämning av ansökningar:

Hakuohje ja haun painotukset Sukupuolten tasa-arvoa työelämään (Stm.fi)  


Leveransadress:
Mer information:

Irmeli Järvenpää
erityisasiantuntija  
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY
0295163274
etunimi.sukunimi@stm.fi 

Annamari Asikainen
erityisasiantuntija  
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY
0295163232
etunimi.sukunimi@stm.fi 


Länkar: