Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

En riksomfattande ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 rörande åtgärdspaketet Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete 1.10.-1.12.2014

Börjar: 1.10.2014
Ändarna: 1.12.2014

Innehåll:

Myös suomeksi

Riksomfattande ESF-ansökan för åtgärdspaketet Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete

NTM-centralen i Tavastland öppnar en riksomfattande ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 rörande åtgärdspaketet Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete. Genom ansökan söker man projekt till nästa särskilda mål inom prioriteringsområde 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet:
Särskilt mål 7.1 Förbättring av produktivitet och arbetshälsa

Våra mål som betonas är:

Projektet ska främja produktivitet och arbetshälsa på samma gång och även beakta övriga dimensioner inom strategin för utveckling av arbetslivet: kunnig arbetskraft, förtroende och samarbete, innovation samt framtidens arbetsplatser. Främjandet kan vara direkt, riktas direkt till arbetsplatserna, indirekt eller både och.

Projektet ska utveckla kreativa nya handlingsmodeller eller producera särskilt mervärde till befintliga åtgärder för att främja företagens och organisationernas förnyelse och konkurrenskraft.

Dessutom ska projekten främja aktörernas nätverksbildande och/eller olika former av samarbete.

Ett informationsmöte i anknytning till ansökan anordnas den 16 oktober 2014. Mer information om detta möte finns under punkten Rakennerahasto> Etelä-Suomen suuralue> Ajankohtaista> Tapahtumat (på finska).

Anvisningar för sökanden (pdf)


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och ska stödja de mål som betonas. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt och som finns här.


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt via systemet EURA2014 senast den 1 december 2014.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Den som använder tjänsten måste få behörighet att använda Katso-koder för systemet EURA 2014. Dessa beviljas av Katso-huvudanvändaren vid den egna organisationen. Mer information om Katso-koderna finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi


Leveransadress:

Elektroniskt via systemet EURA2014


Mer information:

Systemet EURA2014
Katso-autentisering: https://yritys.tunnistus.fi samt Skatteförvaltningens webbplats http://www.skatt.fi


Länkar:

EURA2014 -järjestelmä
Katso-tunniste: https://yritys.tunnistus.fi sekä Verohallinnon sivu http://www.vero.fi