Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-ohjelmakauden 2014–2020 haku julkisista työvoimapalveluista ESR-hankkeissa Etelä-Savossa (jatkuva haku alkaen 18.5.2015)

Börjar: 18.5.2015
Ändarna:

Innehåll:

Osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamista ulkopuolisten tai ELY-keskuksen to­teut­ta­mis­ta kehittämishankkeista edellyttävä toteutuakseen julkisia työvoimapalveluja. Tukikelpoisia työ­voi­ma­pal­ve­lui­ta ovat työvoimakoulutus, valmennus ja palkkatuki. Kyseiset palvelut kootaan tek­nis­luon­tei­seen rinnakkaishankkeeseen, joka ei sisällä henkilötyövuosia. Julkisten työvoimapalveluiden hankkeita voidaan rahoittaa kaikissa ESR:n erityistavoitteissa. Kehittämishanke ja sen rinnakkaishanke kohdistuvat samaan erityistavoitteeseen.

ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen tavoitteena on lisätä ESR-ohjelman ta­voit­tei­den tuloksellista toteuttamista. ESR:n julkiset työvoimapalvelut täydentävät kansallisin varoin to­teu­tet­tua työllisyyspolitiikkaa ja mahdollistavat uusien toimintatapojen kokeilemisen. Julkisten työvoimapalvelujen toimivalta on lain mukaan ainoastaan ELY-keskuksella / TE-toi­mis­tol­la.

Julkisten työvoimapalveluiden ESR-hankkeissa on voimassa jatkuva haku. Hakijana hankkeissa voi toimia ainoastaan Etelä-Savon ELY-keskus.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi sekä kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava, että hankkeen tulee pyrkiä vahvistamaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä tai edistämään vähähiilistä taloutta.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia. Hankevalinnoissa suositaan koko maakuntaa koskevia hankkeita.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajaan (yhteystiedot alla).

Hankkeissa, jotka sisältävät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja voi tuki kattaa hankkeen kaikki hyväksyttävät kustannukset.


Inlämning av ansökningar:

Kyseessä on täysin sähköinen haku.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Mer information:

Etelä-Savon ELY-keskus
 PL 164 (Jääkärinkatu 14)
 50101 MIKKELI
 s-posti: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa
työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154
 s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Katriina Säisä
työllisyys ja yrittäjyys
puh. 0295 024090
s-posti: katriina.saisa@ely-keskus.fi


Länkar: