Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Karjalassa (haku päättyy 16.2.2015)

Börjar:
Ändarna: 16.2.2015

Innehåll:

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista.

Toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta.

Rahoitettavaa toimintaa tarkennetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisessa suunnitelmassa sekä ja Pohjois-Karjalan rahoitussuunnitelmassa 2015–2016. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2017 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (http://pohjois-karjala.fi/maakuntaohjelma).

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteinen teemahaku: Puun uudet käyttömuodot ja kaivannaisala

Hakukierroksella haetaan lisäksi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisellä ylimaakunnallisella teemahaulla puualan ja kaivannaisalan hankkeita. Toimenpiteet kohdistuvat alueelle, johon kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan maakunnat. Hankkeen ylimaakunnallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa on kumppaneita vähintään kahdesta maakunnasta. Tukihakemus tulee jättää sen maakunnan rahoittavalle viranomaiselle, jonka toiminta-alueella päähakija toimii tai jonka alueelle hankkeen päätoimenpiteet kohdistuvat. Hakuun liittyvät teemapaperit ja hankkeiden valintakriteerit löytyvät seuraavista linkeistä:
Puun uudet käyttömuodot teemapaperi
(pdf)
Kaivannaisala teemapaperi
(pdf)
Teemahaun valintakriteerit (pdf)

Teemahakuun liittyen järjestetään info- ja verkostoitumistilaisuus Kajaanissa 8.1.2015. Tapahtumaan toivotaan puualan ja kaivannaistoiminnan teemoista kiinnostuneita toimijoita, ja infopäivän aikana käydään läpi teemahakujen tavoitteita, hakumenettelyä sekä hankekriteerejä. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on myös mukana tapahtumassa kertomassa puu- ja kaivannaisalan erillisrahoitusmahdollisuuksista. Tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään 2.1.2015.
Päivän ohjelma ja ilmoittautuminen

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

ELY-keskus toivoo hankkeita erityisesti ohjelman ESR-osion toimintalinjassa 3 olevaan erityistavoitteeseen 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Lisätietoa löytyy tästä (pdf).

Hankkeiden tukitaso

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen. Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Pääsääntöisesti rahoituksessa käytettävä tukitaso on 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin. Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Yrityskohtaiset tuet

Yrityksille suunnatuilla ELY-keskuksen kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina. Hakemukset jätetään Tekesin sähköiseen järjestelmään www.tekes.fi.

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 16.2.2015. Tätä seuraava hakuaika päättyy 1.10.2015.


Urvalskriterier:


Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin Ne löytyvät täältä (pdf).


Inlämning av ansökningar:


Käytössä on täysin sähköinen haku.


Leveransadress:


Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso).


Mer information:

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Joensuu
Kauppakatu 40 B (PL 69), 80100 Joensuu

Kalevi Pölönen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6091
s-posti: kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Pelkonen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6086
s-posti: pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

Jonna Välimäki
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6119
s-posti: jonna.valimaki(at)ely-keskus.fi

Veli-Pekka Ihanus
Tekesin palvelut
p. 029 502 6055
s-posti: veli-pekka.ihanus(at)tekes.fi

Pekka Jeskanen
Tekesin palvelut
p. 029 502 6056
s-posti: pekka.jeskainen(at)tekes.fi

Kimmo Kettunen
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6161
s-posti: kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Raisa Lappeteläinen
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6164
s-posti: raisa.lappetelainen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6159
s-posti: sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi


Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

Risto Poutiainen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 040 546 9649
s-posti: risto.poutiainen(at)pohjois-karjala.fi

Katja Riikonen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 570 3277
s-posti: katja.riikonen(at)pohjois-karjala.fi

Maarit Siitonen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 0400 668 149
s-posti: maarit.siitonen(at)pohjois-karjala.fi

 


Länkar: