Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savossa (haku päättyy 5.11.2014)

Börjar: 7.9.2014
Ändarna: 5.11.2014

Innehåll:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön yleiset linjaukset Pohjois-Savossa on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017.

Pohjois-Savossa erityisinä kehittämisteemoina ovat 1) kone- ja energiateknologia, 2) puunjalostus ja biojalostus, 3) elintarvikkeet, 4) terveysklusteri sekä 5) vesi ja ilma. Näille aloille suunnataan rakennerahastojen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimia yritystoiminnan uusiutumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa kuvataan näiden innovaatiokärkien yleiset tavoitteet ja niihin kohdistettavia kehittämistoimia.

Kone- ja energiateknologia –teemalle sekä Terveysklusteri ja terveyttä tukevat elintarvikkeet –teemoille on laadittu omat toimenpideohjelmansa, joissa esitetään tarkemmin ko. alojen kehittämistarpeet.

Hankkeiden tukitaso

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen laatuun, alueelliseen merkittävyyteen, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen tai muun rahoituksen saatavuuteen. Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Yrityskohtaiset tuet:

Yritysten kehittämisavustukset ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustukset ovat haettavissa jatkuvasti. Lisätietoja ELY-keskuksesta.

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina. Näille tuille on omat hakulomakkeensa: tekes.fi

www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2014/tutkimushaku-euroopan-aluekehitysrahasto-eakr/

Hakuajat:

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan 31.10.2014 mennessä. Sitä seuraava hakuaika päättyy helmikuun puolivälissä 2015. Tarkemmin asiasta ilmoitetaan myöhemmin.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä (pdf).


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on täysin sähköinen haku.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Mer information:

Mainitut asiakirjat löydät Pohjois-Savon liiton verkkosivuilta (http://www.pohjois-savo.fi/rahoitus). Oikopolut asiakirjoihin ovat sivun lopussa.

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

Timo Ollila
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6695
s-posti: timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Jaana Tuhkalainen
ympäristö- ja luonnonvarat, EAKR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Timo Karjalainen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6575
s-posti: timo.j.karjalainen(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh.: 029  02 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

Aki Parviainen
Tekesin palvelut
puh.: 029 502 0005
s-posti: aki.parviainen(at)tekes.fi

 

 

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

Juha Minkkinen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

 


Länkar: