Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Pohjois-Savon liiton ylimääräinen EAKR-haku – haku päättyy 30.4.2020

Börjar: 6.4.2020
Ändarna: 30.4.2020

Innehåll:

Pohjois-Savon liitto järjestää täydentävän haun koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen. Tuki myönnetään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Tuki kohdistetaan erityisesti yritysten toimintaedellytyksiä tukeviin kehittämishankkeisiin sekä kuntien toimintaa tukeviin toimiin ja investointeihin, kuten kuntien terveydenhuoltoon liittyvien palveluiden ja järjestelmien kehittämiseen.

Hakemuksia voi jättää toimintalinjoille 1 (PK-yritystoiminnan kilpailukyky) ja 2 (Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen). Hankkeiden sisällön tulee toteuttaa yhtä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteista.

HANKKEET

Tukea voi hakea esimerkiksi alla lueteltuihin teemoihin:

 1. Yritysryhmää tai -verkostoa koskeviin kehittämishankkeisiin, kuten
  • yritysten uusien liiketoimintamallien rakentamiseen ja palvelukonseptien kehittämiseen
  • yritysten yhteisen verkkosivuston rakentamiseen, markkinointiosaamisen parantamiseen ja uusien jakelukanavien ja -verkostojen rakentamiseen
  • toiminnan laadun kehittämiseen
  • yritysverkostojen kokoamiseen ja uusien kumppanuuksien rakentamiseen

2. kuntien toimintaedellytyksiä tukeviin toimiin ja investointeihin, kuten

 • terveydenhuollon palvelujen ja järjestelmien kehittäminen, etähoito
 • elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen, kuten kuntien yritys- ja elinkeinopalveluiden kehittäminen ja toimintaedellytykset
 • kuntaomisteisten kehitysympäristöjen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseksi
 • yrityskiihdyttämöt

Hankkeiden tulee olla pienimuotoisia ja nopeasti käynnistettävissä. Toteutusaika voi olla korkeintaan 12 kuukautta.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso:

EAKR-tukitaso on pääsääntöisesti 80 %, mutta erityisestä perustellusta syystä se voi olla korkeampikin.

Käytettävissä olevat kustannusmallit:

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Ensisijaisesti tulee käyttää prosenttimääräisiä kustannusmalleja.

Hakijat:

Hakijoina voivat olla kunnat, kehittämisyhtiöt, elinkeinoelämän järjestöt, muut järjestöt, säätiöt, osuuskunnat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja yhdistykset sekä muut julkisorganisaatiot. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hakuaika:

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2020.


Urvalskriterier:

Hankkeet arvioidaan rakennerahasto-ohjelmalle hyväksyttyjen yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaisesti. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin sekä vähähiilisen talouden edistäminen. Tämän erillishaun osalta hankkeiden arvioinnissa huomioidaan hankkeiden kyvykkyys vastata koronaviruksen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja korjaamiseen.

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -rakennerahasto-ohjelman valintaperusteet


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Leveransadress:

EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi). Huom! KATSO-tunnistautuminen on päättynyt ja sähköistä allekirjoitusta varten käytetään Suomi.fi -valtuuspalvelua. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät Rakennerahastot.fi -sivuilla kohdasta ‘Sähköinen asiointi'.


Mer information:

Hankkeen valmisteluvaiheessa pyydämme olemaan yhteydessä rahoittajaan. Lisätietoja antavat:

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö
puh.: 044 714 2637
soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

 

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija
puh.: 044 714 2619
juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija
puh.: 044 714 2647
kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

 


Länkar: