Norra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 27.2.2019) poikkeus Keski-Pohjanmaan liitto

Börjar: 15.12.2018
Ändarna: 27.2.2019

Innehåll:

Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

EAKR-hakemukset tulee jättää viimeistään 27.2.2019 (Pois lukien Keski-Pohjanmaan liiton haku,  hakuaika on 17.12.2018-28.2.2019)

Toimintalinjat ovat:
1.    Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.    Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät kehittämishankkeet


Urvalskriterier:

Hankkeiden tulee tukea ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden edistämistä tukeville hankkeille kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Vähähiilisyyteen liittyviin aineistoihin voitte tutustua lisää osoitteessa:

https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys

Koko Suomea koskevat valintakriteerit


Inlämning av ansökningar:

Tukihakemus tulee jättää sähköisesti EURA 2014 -järjestelmän kautta.


Leveransadress:

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä.


Mer information:

Täältä löydät tarkemmin tietoa auki olevista toimintalinjoista ja erityistavoitteista alueella 

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lapin liitto

Kainuun liitto

Keski-Pohjanmaan liitto


Länkar:

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma