Norra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Kainuun liitto käynnistää REACT-EU EAKR-hankkeiden rahoitushaun

Börjar: 1.3.2021
Ändarna: 16.4.2021

Innehåll:

Kainuun liitto käynnistää REACT-EU EAKR-hankkeiden rahoitushaun 1.3.2021. Haku päättyy 16.4.2021. Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot alla olevasta linkistä.

https://kainuunliitto.fi/kainuun-liitto-kaynnistaa-react-eun-eakr-hankkeiden-rahoitushaun-1-3-2021-haku-paattyy-16-4-2021/

Kainuun liitossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta REACT-EU EAKR-hankkeille. REACT-EU -väline tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan. EAKR lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös T&K-toimiin ja digitaalisen osaamisen kehittämiseen. REACT EU toimintalinjalla toteutetaan komission ehdotuksen mukaisesti uuden monialaisen temaattisen tavoitteen ja investointiprioriteetin "Covid-19 -pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle" mukaisia Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavia toimenpiteitä.

Kainuun liitolla on tässä haussa käytettävissä kyseistä lisärahoitusta 1 899 000 euroa.

 


Urvalskriterier:
Inlämning av ansökningar:
Leveransadress:
Mer information:
Länkar: