Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ESF-utlysning 10.6.2016 - 3.10.2016

Börjar: 10.6.2016
Ändarna: 3.10.2016

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en regional utlysning av ESF-finansiering. I ESF-utlysningen består området Västra Finland av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.

Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap (landskapsöverskridande).
Närmare ansökningsanvisningar.

 

Tematiska torsdagar (Temaattiset Torstait); projektkliniker 12.9-13.9.2016 kl. 12.00-16.00

NTM-centralen i Mellersta Finland, som beviljar strukturfondsfinansiering i Västra Finland, och landskapsförbunden arrangerar från våren till hösten projektidésparrning under namnet Temaattiset Torstait, där deltagare får råd för att utveckla sina projektidéer. Den 12.9-13.9.2016 kl. 12.00-16.00 erbjuder vi dem som förbereder projektansökningar möjlighet till projektidésparrning via skype/videoförbindelse innan utlysningstiden går ut. På projektkliniken går vi bl.a. genom projektidéns input-output-effekt-verkningsfullhet-förhållande. Du kan boka tid till ca en timme sparrning via följande länk:  http://bit.ly/hankeklinikka.

Lämna som bokningsinformation ditt namn och telefonnummer (obs! syns inte för övriga deltagare), så kontaktar vi dig.


Urvalskriterier:

Se ansökningsanvisning


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt via Eura 2014-systemet senast 3.10.2016. Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av avgiftsfria Katso-koder från Skatteförvaltningen.

Man loggar in EURA 2014 -systemets e-tjänst via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Användaren av EURA 2014 – systemets e-tjänster behöver en ärendehanteringsroll för EURA 2014. Organisationens Katso -huvudanvändaren beviljar Katso – användarrättigheterna. Mer information om Katso-koderna finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi samt på Skatteförvaltningens webbplats http://www.vero.fi.


Leveransadress:

Elektroniskt till via Eura 2014-systemet.


Mer information:

Se ansökningsanvisning


Länkar: