Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EAKR-tukea haettavissa Keski-Suomeen Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle 3.6.2019 mennessä

Börjar: 1.4.2019
Ändarna: 3.6.2019

Innehåll:

Pirkanmaan liitossa on avoinna Kestävää kasvua ja työtä – 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman EAKR-haku Keski-Suomen rahoituskehyksestä. Tukea voidaan myöntää rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 tavoitteita toteuttaville, Keski-Suomen maakunnallisten painotusten mukaisille hankkeille. Hankkeiden tulee kohdistua Saarijärven-Viitasaasen seutukuntaan.

Yksityiskohtainen hakuohje löytyy tämän linkin takaa.


Urvalskriterier:

Hankkeiden valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä yleisiä ja erityisiä valintaperusteita.

Valintaperusteisiin sekä hakijalle osoitettuihin muihin tietoihin voi tutustua www.rakennerahastot.fi -verkkosivustolla. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolella jo ennen hakemuksen viimeistelyvaihetta.


Inlämning av ansökningar:

Hakemukset tulee toimittaa 3.6.2019 mennessä sähköisesti Eura 2014 -järjestelmässä Pirkanmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan Keski-Suomen liitto. 

Hakemuksen täyttämisessä ja jättämisessä käytetään Verohallinnon maksutonta Katso-tunnistusta. Tunnistuksen käyttö on helppoa, mutta sen käyttöönottoon kannattaa ensimmäisellä kerralla varata riittävästi aikaa.


Leveransadress:

Ks. hakemusten toimitustapa.


Mer information:

Huomioi, että tuettavien hankkeiden tulee kerryttää rakennerahasto-ohjelman mukaisia tuotoksia. Tavoiteltujen tuotosten saavuttamista arvioidaan jo hakemusvaiheessa hakemusasiakirjan kohdassa 12. Eura-hakulomakkeesta avautuu Tuotosindikaattorit-otsikon kysymysmerkin takaa lisätietoja kohdan täyttämisestä. Voit olla myös indikaattoreihin liittyen yhteydessä hakuohjeessa kerrottuihin Keski-Suomen liiton asiantuntijoihin.  

Hakemusta erityistavoitteisiin 3.1 tai 3.2 valmistelevien kannattaa ennen hakemuksen tekemistä tutustua Motivan laatimaan Vähähiilisyyden tausta-aineistoon. Se löytyy rakennerahastot.fi-sivustolta hakijan materiaalipankista. Aineistossa käsitellään mm. hyvän vähähiilisyyshankkeen tunnusmerkkejä ja esitetään esimerkkikysymyksiä toiminnan vähähiilisyyden arvioinnin tueksi.


Länkar: