Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ESF-utlysning 16.6.2019-1.10.2019

Börjar: 16.6.2020
Ändarna: 1.10.2020

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap (landskapsöverskridande).

Denna utlysning är den sista regionala ESF-utlysningen enligt den etablerade tidtabellen i Västra Finland under programperioden 2014-2020. Om finansieringssituationen medger ytterligare utlysningar i Västra Finland efter att denna utlysning har genomförts, meddelas de separat på webbplatsen www.strukturfonder.fi.

 

Till denna utlysning kan det inlämnas projektansökningar med syftet att främja återhämtningen från de störningar som covid-19-epidemin orsakat på arbetsmarknaden i Finland. När projektansökningarna utarbetas ska de eventuella landskapsvisa begränsningarna i punkt 4 i denna ansökningsanvisning samt landskapens prioriteringar beaktas. Vid beredningen av projektansökningar beaktas också den nationella finansiering som på grund av de exceptionella förhållandena som covid-19-epidemin orsakat eventuellt kanaliseras via statens tilläggsbudgetar och som t.ex. kan användas för att stöda genomförande av utbildningar på olika utbildningsnivåer och/eller sysselsättning av permitterade och arbetslösa.

Se anvisningar för sökande


Urvalskriterier:

Se anvisningar för sökande


Inlämning av ansökningar:

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014-systemet till myndighetsbehandling senast 1.10.2020.

 

 


Leveransadress:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.


Mer information:

Deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi på adressen http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely

 


Länkar:

Se anvisningar för sökande