Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ESF-utlysning 18.12.2019 - 2.3.2020

Börjar: 18.12.2019
Ändarna: 2.3.2020

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap (landskapsöverskridande).

De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 – 2020. Förutom att motsvara strukturfondsprogrammet förväntas också att projektansökningarna ska vara konkreta och grunda sig på ett behov.

Det är bra att komma ihåg att tack vare de förenklade kostnadsmodellerna är det också möjligt att få ESF-finansiering för små och kortvariga försöksprojekt. Vi uppmuntrar sökande att också planera och söka stöd för sådana mer riskbenägna och konkreta försöksprojekt.

Information om landskapsprogrammen finns på adressen www.strukturfonder.fi

 


Urvalskriterier:

Se anvisningar för sökande


Inlämning av ansökningar:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.

Ansökan riktas till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in i EURA2014-systemet till myndighetsbehandling senast 2.3.2020.

Från och med ingången av 2020 loggar man in i EURA 2014-systemets e-tjänster med stark Suomi.fi-identifikation som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För att logga in i systemet behövs alltså en personlig stark identifikation, såsom personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Projektsökanden kan själv välja önskad identifieringsmetod. Mer information om bankkoder får du av din bank, om mobilcertifikat av din mobiloperatör och på https://mobiilivarmenne.fi/sve/ och om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens (från och med 2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) och polisens webbsidor.

 

Ytterligare information finns på www.strukturfonder.fi


Leveransadress:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.


Mer information:

Deras kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi på adressen http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely


Länkar:

Se anvisningar för sökande