Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ESF-utlysning 14.6.2019-1.10.2019

Börjar: 14.6.2019
Ändarna: 1.10.2019

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap (landskapsöverskridande).

De projekt som finansieras ska vara förenliga med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 – 2020. Förutom att motsvara strukturfondsprogrammet förväntas också att projektansökningarna ska vara konkreta och grunda sig på ett behov.

Det är också bra att komma ihåg att tack vare de förenklade kostnadsmodellerna är det också möjligt att få ESF-finansiering för små och kortvariga försöksprojekt. Vi uppmuntrar sökande att också planera och söka stöd för sådana mer riskbenägna och konkreta försöksprojekt.

Mer information I ansökningsanvisningar.

 


Urvalskriterier:

Se ansökningsanvisning


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt via Eura 2014-systemet senast 3.10.2017. Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av avgiftsfria Katso-koder från Skatteförvaltningen.

Man loggar in EURA 2014 -systemets e-tjänst via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Användaren av EURA 2014 – systemets e-tjänster behöver en ärendehanteringsroll för EURA 2014. Organisationens Katso -huvudanvändaren beviljar Katso – användarrättigheterna. Mer information om Katso-koderna finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi samt på Skatteförvaltningens webbplats http://www.vero.fi.


Leveransadress:

Elektroniskt till via Eura 2014-systemet.


Mer information:

Projektförmiddagar

NTM-centralen i Mellersta Finland ordnar projektförmiddagar i regionerna före ansökningstiden går ut. Då ges bl.a. tips om hur man skriver en bra projektansökan. Följ vår annonsering om projektförmiddagarna på www.strukturfonder.fi och kom ihåg att anmäla dig.

 

Ytterligare upplysningar ges av NTM-centralens finansieringsexperter (ESF). Kontaktuppgifter finns på webbplatsen strukturfonder.fi:

http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/lansi-suomen-suuralue/ely


Länkar:

ansökningsanvisningar