Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ESF-utlynsing 13.6.2017 - 3.10.2017

Börjar: 13.6.2017
Ändarna: 3.10.2017

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland har öppnat en projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) för området Västra Finland. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

Alla prioriterade områden och särskilda mål (ESF) ingår i utlysningen i de berörda landskapen. I denna utlysning kan finansiering också sökas för beredningsprojekt i anslutning till den samordnade utlysningen för ESF-finansierat internationellt samarbete. Den egentliga samordnade utlysningen ordnas våren 2018 och ansökningsanvisningen publiceras i mitten av november 2017.

Närmare ansökningsanvisningar


Urvalskriterier:

Se ansökningsanvisning


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt via Eura 2014-systemet senast 3.10.2017. Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av avgiftsfria Katso-koder från Skatteförvaltningen.

Man loggar in EURA 2014 -systemets e-tjänst via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Användaren av EURA 2014 – systemets e-tjänster behöver en ärendehanteringsroll för EURA 2014. Organisationens Katso -huvudanvändaren beviljar Katso – användarrättigheterna. Mer information om Katso-koderna finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi samt på Skatteförvaltningens webbplats http://www.vero.fi.


Leveransadress:

Elektroniskt till via Eura 2014-systemet.


Mer information:

Se ansökningsanvisning


Länkar: