Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ESF idéutlysning 1.11.2017 - 11.12.2017 och ordinarie utlysning 14.12.2017 - 5.3.2018

Börjar: 1.11.2017
Ändarna: 5.3.2018

Innehåll:

Följande utlysning av ESF-finansiering för projekt på området Västra Finland genomförs i två etapper: först ordnas en idéutlysning och efter det den ordinarie utlysningen. Området Västra Finland består av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. I denna utlysning räknas även landskapet Mellersta Österbotten till området Västra Finland.

I den första etappen (1.11.2017 – 11.12.2017) ombeds de sökande att presentera sin projektidé kort och koncist på en separat blankett som är avsedd speciellt för idéutlysningen. I detta skede behöver projektidén ännu inte vara ett helt färdigt projekt. Projektidéerna behandlas vid NTM-centralen i Mellersta Finland. Alla som har lämnat in en projektidé i utlysningens första etapp får skriftlig respons på sin idé senast 8.1.2018.

Den egentliga finansieringen (14.12.2017 - 5.3.2018) söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija.  Också de som inte lämnade in någon idéblankett i den första etappen av utlysningen kan lämna in en ansökan.

Närmare ansökningsanvisningar (OBS! uppdatering 14.12.2017)


Urvalskriterier:

Se ansökningsanvisning


Inlämning av ansökningar:

Idéutlysning (1.11.2017 - 11.12.2017)

Idéblanketten skickas som bifogad fil (undertecknad och skannad) per e-post senast 11.12.2017 till adressen registratur.mellerstafinland@ntm-centralen.fi. Skriv "ESF-idéutlysning" som ämne/rubrik för e-postmeddelandet. Ladda ner idéblanketten här

Ordinarie utlysning (14.12.2017 - 5.3.2018)

Elektroniskt via Eura 2014-systemet senast 5.3.2018.

Man loggar in EURA 2014 -systemets e-tjänst via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Användaren av EURA 2014 – systemets e-tjänster behöver en ärendehanteringsroll för EURA 2014. Organisationens Katso -huvudanvändaren beviljar Katso – användarrättigheterna. Mer information om Katso-koderna finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi samt på Skatteförvaltningens webbplats http://www.vero.fi.


Leveransadress:
Mer information:

Se ansökningsanvisning


Länkar: