Ansökningstider

Norra Finlands projektansökningar

Titel
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 28.9.2018 (EAKR) ja 2.10.2018 (ESR) (ELY-keskus)
De NTM-centraler som i Finland beviljar projektfinansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) öppnar en projektutlysning för ESF-finansierat transnationellt samarbete. Ansökningstiden går ut 11.5.2018.
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 23.2.2018 (EAKR) ja 5.3.2018 (ESR) (ELY-keskus)
EAKR -haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 22.9.2017 (EAKR) ja 3.10.2017 (ESR) (ELY-keskus)
EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 28.9.2018)
EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 17.2.2017)
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 21.2.2017 (ELY-keskus)
EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 23.9.2016)
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, haku päättyy 23.9.2016 (EAKR) ja 3.10.2016 (ESR) (ELY-keskus)
Visar 1-10 av 19 resultat.
Antal per sida 10
av 2

Västra Finlands projektansökningar

ERUF-ansökningsomgång till och med 16.2.2015

Börjar:
Ändarna:

Innehåll:

Temaansökan: Smarta energilösningar och förnybar energi

Av Österbottens förbunds finansieringsram står medel (700 000 €) ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under prioriterat område 2, "produktion och användning av ny kunskap och kompetens" (ERUF).

I den första ansökningsomgången år 2015 ligger fokus på smarta energilösningar och förnybar energi. De projekt som finansieras ska arbeta med något av följande särskilda mål och någon av de åtgärder som hör ihop med de särskilda målen (huvudvikten ligger på särskilt område 3.2):

  1. Särskilt mål 3.2 Att utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar
  2. Särskilt mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
  3. Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet

Ansökningarna ska lämnas in till myndighetsbehandling i EURA2014-systemet senast måndagen 16.2.2015. Systemet finns på adressen www.eura2014.fi.

Vänligen läs Hållbar tillväxt och jobb – strukturfondsprogrammet för Finland noggrant innan du skriver ansökan. Programmet och övriga instruktioner för ansökningsomgången finns på www.strukturfonder.fi.


Urvalskriterier:

se annonsen


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt via EURA2014-systemet


Leveransadress:

se annonsen


Mer information:

Utvecklings- och näringslivschef Niklas Ulfvens, 044 320 6563, niklas.ulfvens@obotnia.fi

Specialplanerare Johanna Leppänen, 044 320 6909, johanna.leppanen@obotnia.fi


Länkar: