Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ESF- utlysning i Västra Finland

Börjar: 21.12.2015
Ändarna: 1.3.2016

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en regional utlysning av ESF-finansiering för området Västra Finland. I ESF-utlysningen består området Västra Finland av landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland. Projekten kan genomföras i ett landskap eller på ett område som består av flera landskap (landskapsöverskridande).

I denna ESF-utlysning för Västra Finland prioriteras särskilt främjande av invandrares integration, kompetensförhöjning som avser kretslopps- och bioekonomi och internationellt samarbete.

Närmare uppgifter och ansökningsanvisningar: ansökningsanvisning

Där finns korta PowerPoint-presentationer (på finska) av varje betoningar:

  1. Främjande av invandrares https://dreambroker.com/channel/rwxhgq8q/1re58zpr
  2. Kompetenshöjning som avser kretslopps- och bioekonomi: https://dreambroker.com/channel/rwxhgq8q/7lb5tywr
  3. Internationellt samarbete: https://dreambroker.com/channel/rwxhgq8q/yvcubya9
     

Urvalskriterier:

 

Se ansökningsanvisning


Inlämning av ansökningar:

Elektroniskt via Eura 2014-systemet senast 1.3.2016. Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av avgiftsfria Katso-koder från Skatteförvaltningen.

Man loggar in EURA 2014 -systemets e-tjänst via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som Skatteförvaltningen tillhandahåller. Användaren av EURA 2014 – systemets e-tjänster behöver en ärendehanteringsroll för EURA 2014. Organisationens Katso -huvudanvändaren beviljar Katso – användarrättigheterna. Mer information om Katso-koderna finns på adressen https://yritys.tunnistus.fi samt på Skatteförvaltningens webbplats http://www.vero.fi.


Leveransadress:

 

Elektroniskt till via Eura 2014-systemet.


Mer information:

Se ansökningsanvisning


Länkar: