För projektaktörer

På denna sida har det samlats centrala instruktioner och tips som stöd för att genomföra projekt. Det lönar sig att bekanta sig med anvisningarna redan i projektets planeringsskede, eller senast då projektet inleds.

Dessa är allmänna anvisningar, och projekten kan för sin del variera mycket från varandra i fråga om innehåll och verksamhet. Det lönar sig alltid att diskutera med den finansierande myndigheten om vilka av anvisningarna berör just ditt projekt eller om det finns några undantagsfall som kan beröra ditt projekt. Kom ändå ihåg att de bindande villkor som berör just ditt projekt finns i projektets finansieringsbeslut och dess bilagor. På dessa sidor berättas det allmänt om hurdana saker det är bra att ta i beaktande då man genomför ett projekt.

Tips: Tveka inte att ta kontakt med den finansierande myndigheten om något är oklart.